Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad w Warszawie 28.08.2019r.

    Warszawa, 28 sierpnia2019 r.

KOMUNIKAT z obrad KSOiW w Warszawie

Ocena stopnia realizacji podpisanego z rządem w dniu 7 kwietnia 2019 r. porozumienia to główny temat, którym zajmowała się Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, obradująca 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie.

Stwierdzono, że nie wszystkie punkty porozumienia są spełnione. Realizowana jest aktualna podwyżka płac od 1 września 2019 r.Stanowczy protest wzbudza opieszałość w dotrzymaniu punktu VI porozumienia-prac nad nowym systemem wynagradzania. Ministerstwo nie przygotowało również zmian legislacyjnych w celu odbiurokratyzowania pracy nauczycieli.

Złamaniem postanowień porozumienia jest także brak prawnego zagwarantowania dodatku za wychowawstwo w wysokości min. 300 zł. dla wszystkich nauczycieli pełniących tę funkcję. Rada podjęła stanowiska w sprawach: 

– płac nauczycieli w 2020 r.,

sytuacji nauczycieli stażystów od 1 września 2019 r.,

– wychowawców placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej,

– szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów.

Prezes IPN przedstawił bieżącą sytuację stowarzyszenia.

Agata Adamek

Sekretarz KSOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie realizacji pkt VI Porozumienia z rządem RP z dnia 7 kwietnia 2019 r.

Stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji prawnej nauczycieli stażystów od 1 września 2019 r.

Stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie wychowawców placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej

Stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych

Previous Article
Next Article