Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 03.03.2022 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wyraża podziw dla narodu ukraińskiego bohatersko broniącego swojej niepodległości i prawa do samostanowienia.
Informujemy, że w dniu 03.03.2022 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego R. Proksy z Europejską Dyrektor Związków Zawodowych Branży Edukacyjnej (ETUCE), podczas którego omówiono problemy i wyzwania, jakim muszą sprostać polscy nauczyciele.
Wyraziliśmy oczekiwanie udzielenia pomocy, która będzie niezbędna dla umożliwienia właściwego funkcjonowania dzieci uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy.
Prezydium zaapelowało do MEiN o natychmiastowe uruchomienie środków finansowych i przeprowadzenie niezbędnych działań legislacyjno – prawnych, aby pracownicy oświaty byli w stanie udźwignąć wyzwania, przed którymi stawia ich kolejny kataklizm.
Chcemy udzielić dobrze zorganizowanej i odpowiadającej na autentyczne potrzeby pomocy.
Zwróciliśmy się o prowadzenie rzeczywistego dialogu społecznego, o wsłuchiwanie się w głos KSOiW NSZZ „Solidarność” przy przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących edukacji tak, aby nie podzieliły one losu zawetowanej w ostatnim czasie ustawy przez Prezydenta RP.
W obecnej sytuacji apelujemy o zaprzestanie likwidacji małych szkół, które mogą stać się miejscem nauki dla przybywających dzieci z Ukrainy.


Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article