Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 23.11.2021 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuje, że 23 listopada 2021 r. w Belwederze odbyło się spotkanie przedstawicieli KSOiW ze stroną Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rozmowy toczyły się pod patronatem Prezydenta RP, którego reprezentowała Sekretarz Stanu pani Bogna Janke oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentowanej przez zastępcę przewodniczącego Bogdana Kubiaka.
Przewodniczący Ryszard Proksa, wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski, Agata Łyko i Jarosław Lange rozmawiali z przedstawicielami MEiN z ministrem Przemysławem Czarnkiem i wiceministrem Dariuszem Piontkowskim na czele.
Każda ze stron przedstawiła i uargumentowała swoje stanowisko dotyczące realizacji VI. Punktu Porozumienia z 2019 r. KSOiW oczekuje od ministerstwa przedłożenia konkretnej propozycji powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej podczas kolejnego
spotkania, które zapowiedziano na 30 listopada 2021 r.


Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article