Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 5.07.2023 r.

Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 5.07.2023 r.

„Projekt zmian w Karcie Nauczyciela procedowany obecnie w Senacie, związany z przywróceniem praw nauczycieli do wcześniejszej emerytury, jest mało korzystny dla naszej grupy zawodowej” – powiedział Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, dr Waldemar Jakubowski.
5 lipca br. doszło do spotkania przedstawicieli KSOiW z ministrem Przemysławem Czarnkiem
i Sekretarzem Stanu w MEiN Dariuszem Piontkowskim oraz Prezesem ZUS Gertrudą Uścińską. Przedstawiciele Solidarności „Oświatowej” zgłosili szereg uwag do projektu zmian w Karcie Nauczyciela, związanych z przywróceniem uprawnień nauczycieli do wcześniejszych emerytur, m.in.:
– objęcia uprawnieniem wszystkich nauczycieli (nie tylko zatrudnionych przed 1stycznia 1999 roku),
– wliczaniu do stażu 30 lat pracy okresów składkowych i nieskładkowych (projekt zakłada do obliczania stażu tylko okres składkowy),
– zniesienia ograniczenia w zatrudnianiu emeryta do ½ etatu,
– wprowadzeniu zachęty finansowej poprzez zwiększenie kapitału dla nauczyciela, który podejmie decyzję o kontynuacji pracy aż do uzyskania powszechnego wieku emerytalnego (obecnie nauczyciel odchodzący na emeryturę może ubiegać się o rekompensatę za utracony przywilej, a projekt zmian zakłada jego likwidację).
Przedstawiciele MEiN i ZUS obiecali przeanalizować zgłoszone propozycje zmian pod kątem możliwości wdrożenia ich w proponowanych zmianach w Karcie Nauczyciela.
Krajową Sekcję reprezentowali: Przewodniczący Waldemar Jakubowski, zastępca Lesław Ordon, członkowie prezydium: Danuta Utrata, Wiesława Stec i Krzysztof Wojciechowski oraz Ewa Dutkiewicz ekspert d.s. ubezpieczeń społecznych wraz z mecenasem Tomaszem Gryczanem. Kolejne spotkanie ustalono na drugą połowę sierpnia.

Rzecznik KSOiW NSZZ „Solidarność”
Lesław Ordon

Previous Article
Next Article