Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2020/21 z 20.03.2020 r.

Koleżanki i Koledzy,

Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” napływają wnioski przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie wypracowania procedury opiniowania przez organizacje związkowe arkuszy organizacyjnych szkoły w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

Przypominam, że § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli precyzyjnie określa harmonogram tego procesu:

– do 21 kwietnia dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz zaopiniowany przez organizacje związkowe;

– do 19 kwietnia organizacja zakładowa albo międzyzakładowa ma czas na zaopiniowanie arkusza (ma na to 10 dni roboczych);

– do 20 maja danego roku organ prowadzący uzyskuje opinie organu nadzoru pedagogicznego;

– do 29 maja organ prowadzący zatwierdza arkusz.

W tym roku mamy sytuację wyjątkową ponieważ 19 kwietnia wypada w niedzielę i termin ten nie ulega przesunięciu na poniedziałek a ponadto 13 kwietnia, czyli drugi dzień Wielkiej Nocy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wszystkie te okoliczności oraz fakt, iż związki zawodowe mają 10 dni roboczych na wydanie swojej opinii sprawia, że dyrektorzy szkół winni przedłożyć związkowcom projekty arkuszy organizacyjnych najpóźniej do 2 kwietnia.

W zakresie technicznego aspektu opiniowania arkuszy, apeluję do wszystkich naszych struktury o elastyczność i podjęcie szerokiej współpracy z organami prowadzącymi w tym trudnym dla nas czasie. Przypominam, że przedmiotową opinię można wyrazić drogą elektroniczną lub pisemnie za pośrednictwem kuriera, ograniczając tym samym ryzyko zarażenia. Rozwiązań w tym zakresie jest wiele i wymagają one jedynie dobrej woli ze strony wszystkich partnerów społecznych.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article