Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 26.05.2021 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia 26 maja 2021 r. ponownie omówiła przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje dotyczące zmian w systemie oświaty. Rada wskazała, że najważniejszym warunkiem podczas negocjacji jest realizacja Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. i uzależnienie płac nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Taki system wynagradzania w oświacie zapewni godny poziom płac, uatrakcyjni zawód nauczyciela i podniesie jego społeczny status. Rada KSOiW podjęła uchwałę o upoważnieniu do udziału w pracach grup roboczych, w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, następujących członków Prezydium:

  • system wynagradzania i czas pracy nauczycieli Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski,
  • system awansu zawodowego nauczycieli Agata Adamek, Roman Laskowski,
  • ocena pracy nauczycieli i odbiurokratyzowanie szkoły Ewa Roszyk, Monika Ćwiklińska

Monika Ćwiklińska

                          rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”                                                     

Previous Article
Next Article