Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego z dnia 29.01.2019r.

Komunikat Sztabu Protestacyjno- Strajkowego z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Sztab Protestacyjno- Strajkowy KSOiW NSZZ „Solidarność”, na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w Warszawie, postanowił:

  • powołać do 14 lutego regionalne sztaby protestacyjno- strajkowe,
  • do 15 marca rozpocząć procedury wejścia w spór zbiorowy na poziomie placówek oświatowych (lub go kontynuować),
  • oflagować placówki oświatowe zgodnie z decyzją regionalnych sztabów,

oraz

  • zaapelował do sztabów regionalnych o podjęcie lokalnych akcji protestacyjnych,
  • zdecydował o podjęciu działań informacyjnych skierowanych do rodziców – wysłać do mediów i instytucji „List do rodziców”.

Sztab postanowił także, że do czasu realizacji naszych postulatów płacowych, przedstawiciele KSOiW NSZZ „S” będą brali udział w spotkaniach z MEN, jedynie w charakterze obserwatorów.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „S”

Previous Article
Next Article