Komunikat z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 12.01.2021 r.

Komunikat z obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”w dniu 12.01.2021 r.

Głównym tematem spotkania było przeanalizowanie opinii, które napłynęły do Prezydium w sprawie unijnego projektu dotyczącego edukacji włączającej. Prezydium w związku z szerokim zakresem projektowanych zmian i dużym niepokojem związkowców postanowiło wystąpić do minister M. Machałek, która odpowiada z ramienia MEiN za ww. projekt o pilne spotkanie w celu wyjaśnienia wątpliwości, które zostały przesłane w opiniach z sekcji regionalnych.

Prezydium KSOiW wyraziło aprobatę dla decyzji rządu i MEiN dotyczącej przesunięcia na wniosek „Solidarności” nauczycieli i pracowników oświaty do pierwszej grupy Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Zaapelowało o taką jego organizację, żeby nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty, którzy obecnie wykonują swoją pracę w rzeczywistym kontakcie z dziećmi oraz Ci, którzy jako pierwsi powrócą do pracy w takim trybie, możliwie najszybciej i najlepiej przed rozpoczęciem pracy zostali zaszczepieni. Prezydium zwróciło również uwagę na często występujący problem niekorzystnego dla jakości pracy szkoły konstruowania planu wydatków na doskonalenie nauczycieli. W trakcie posiedzenia został również omówiony harmonogram działań KSOiW NSZZ „Solidarność” na arenie międzynarodowej. W najbliższym czasie mecenas Tomasz Gryczan podczas Platformy Edukacyjnej EZA, której organizatorem jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przedstawi referat w przedmiocie wyzwań, jakie stoją przed związkami zawodowymi w czasie pandemii koronawirusa. Radca Prawny KSOiW pod koniec stycznia będzie mieć ponadto wystąpienie w ramach Komitetu Europejskich Związków Zawodowych Sektora Edukacji w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz weźmie udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej edukacji włączającej.

Agata Adamek

Sekretarz KSOiW NSZZ „Solidarność”

Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 12.01.2021 r.

Previous Article
Next Article