Komunikat z posiedzenia Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 04.02.2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Podczas dwudniowego posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ustaliło, że najbliższe spotkanie Rady KSOiW z powodu obostrzeń pandemicznych,odbędzie się w formie zdalnej w dniu 18 lutego 2021r. Dokładne informacje o porządku obrad i kwestiach technicznych zostaną przesłane członkom Rady.

Prezydium podsumowało i omówiło wnioski jakie wynikają z rozmów przedstawicieli Prezydium KSOiW z minister Marzeną Machałek dotyczących edukacji włączającej, która będzie jednym z ważnych tematów posiedzenia Rady. Omówiono również zgłaszane do Sekcji problemy związane z pracą nauczycieli w ramach tzw. konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów oraz terminami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przeanalizowano i ustalono warunki techniczne oraz zasady przyjęcia przez Radę Sekcji Krajowej wykonania budżetu za 2020 r i przyjęcia preliminarza budżetu na 2021r. Postanowiono podjąć działania w związku z koniecznością udziału w programie szczepień pracowników obsługi w przedszkolach, szkołach i ośrodkach mających obok nauczycieli codzienny, bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article