Komunikat z posiedzenia Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 26.08.2020 r.

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 26 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”, które w związku z panującą pandemią zorganizowane zostało po raz pierwszy w formie e-konferencji. Udział w posiedzeniu potwierdziło 34 członków Rady.

Przewodniczący Ryszard Proksa przekazał informacje dotyczące uroczystego posiedzenia Komisji Krajowej w dniu 19 sierpnia w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Podczas obrad zwrócił się do Prezydium Komisji Krajowej o podjęcie działań w celu zrealizowania Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zawartego między NSZZ „Solidarność” a rządem RP.

Przewodniczący poinformował o udziale reprezentacji KSOiW podczas uroczystości 40-lecia NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Rada KSOiW doceniła i podziękowała wszystkim pracownikom oświaty za ich bardzo dobrą pracę w szczególnych warunkach funkcjonowania przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych od marca tego roku.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypłacania nauczycielom dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy wyjaśniono, że dotychczasowe stanowisko KSOiW dotyczyło w tym zakresie okresu zawieszenia zajęć edukacyjnych.

Przedstawiciele  Rady KSOiW omówili sytuację związaną z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania rygorów sanitarno-epidemicznych i szczególną ostrożność podczas wykonywania pracy. Podkreślono ważną rolę społecznych inspektorów pracy w czuwaniu nad respektowaniem przepisów BHP.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article