Pikieta pracowników oświaty NSZZ „Solidarności” przed MEN w Warszawie 15.09.2018r.

Pikieta pracowników oświaty NSZZ „Solidarności” przed MEN w Warszawie w dniu 15.09.2018r.

W sobotę 15 września o godz. 12.00 przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie rozpoczęła się pikieta pracowników oświaty NSZZ „Solidarności” pod hasłem „Czerwona kartka dla pani minister”. Około pięciu tysięcy związkowców protestowało przeciwko niekorzystnym zmianom w prawie oświatowym.

W pikiecie wzięła udział liczna grupa związkowców z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie (6 autokarów).

O godz. 13.00 delegacja przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wręczyła minister Annie Zalewskiej petycję z postulatami oświatowej „Solidarności”. Szefowa resortu edukacji poinformowała związkowców, że przekaże petycję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Najważniejsze postulaty oświatowej „Solidarności” to podwyższenie płac w wysokości 15 procent od 1 stycznia 2019 r., zmiana systemu wynagradzania i systemu finansowania zadań oświatowych, usunięcie niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli i likwidacja godzin karcianych.

Na pikiecie obecny był także Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a także członkowie „Solidarności” innych branż, którzy przybyli z całej Polski.

Previous Article
Next Article