Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. organizacji pracy placówek oświatowych z 23.04.2021 r.

STANOWISKO

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ws. organizacji pracy placówek oświatowych

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec masowego zjawiska, jakim jest przesyłanie przez samorządy do dyrektorów szkół „wytycznych” ws. organizacji pracy placówek oświatowych.

Przypominamy, że za organizację pracy w placówkach oświatowych odpowiada dyrektor, to jego obowiązkiem jest zapewnienie podopiecznym odpowiednich warunków do nauki, pracy, rozwoju i bezpieczeństwa. „Wytyczne” z roku na rok coraz bardziej ograniczają zatrudnienie, wprowadzają przeliczniki zarówno na etaty pedagogiczne i niepedagogiczne.

Organizacja publicznych szkół i przedszkoli została określona w przepisach ustawy Prawo oświatowe oraz przepisach aktów wykonawczych do tej ustawy. Kompetencje dyrektora publicznych szkół i przedszkoli zostały określone szczegółowo w art. 6 ww. ustawy stanowiąc, że kieruje działalnością placówki oraz jest dysponentem środków określonych w planie finansowym. Niedopuszczalne jest wymaganie i narzucanie osobom prowadzącym placówki oświatowe sposobu organizacji pracy placówki, który może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz pracowników. Kompetencje organu prowadzącego szkołę lub przedszkole, wynikają z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe i mają inny zakres. Działania takie uznajemy jako nieuprawnioną ingerencję w organizację pracy placówek oświatowych.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article