Komunikat z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w dniach 21-22.11.2019r. w Krynicy Zdroju

         Krynica Zdrój, 21 listopada 2019 r.

Komunikat

z obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Określenie priorytetów negocjacyjnych z MEN na najbliższe miesiące oraz w perspektywie długofalowej oraz ocena realizacji Porozumienia „Solidarności” z rządem z 7 kwietnia br. to najważniejsze tematy obrad Rady KSOiW NSZZ „S”, która odbyła się 20 – 21 listopada w Krynicy Zdroju.

Na spotkanie zaproszono Barbarę Nowak, Małopolską Kurator Oświaty oraz Jerzego Smołę, zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, natomiast gospodarzami zebrania byli Agata Łyko, przewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego, Zbigniew Świerczek, wiceprzewodniczący oraz Maria Gorzula, przewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.

Barbara Nowak przypomniała o akcji protestacyjnej „Solidarności” z kwietnia tego roku – okupacji siedziby kuratorium w Krakowie i podjętej przez związkowców głodówce, której celem było uniknięcie wikłania uczniów w walkę o realizację postulatów pracowników oświaty.

– Proszę być dumnym z faktu, że NSZZ „Solidarność” poprzez postawę i umiejętność prowadzenia negocjacji, doprowadziła do tego, że wszyscy nauczyciele dostali podwyżki wynagrodzeń. Chciałabym, żeby ta świadomość funkcjonowała w całej Polsce – podkreśliła Małopolska Kurator Oświaty. – Dziękuję, że nigdy nie skompromitowaliście się takimi działaniami jak ZNP.

Dodała, że udział „Solidarności” w dyskusji z rządem o przyszłości polskiej oświaty powinien być duży.

– Konieczne jest jednak spojrzenie na problematykę oświaty nie tylko poprzez pryzmat nauczycieli, ale także polskiej szkoły. Muszą zostać wytyczone drogi do „dobrej szkoły”. Bo niestety jesteśmy daleko do osiągnięcia celu. Powinna odbyć się debata na temat przyszłości szkoły. To nie tylko kwestia programu nauczania, zasad funkcjonowania szkoły, podejścia do ucznia, roli nauczyciela w procesie edukacji – tłumaczyła Barbara Nowak.

Jerzy Smoła podziękował związkowcom z „Solidarności”  pracowników oświaty biorącym udział w kwietniowej akcji protestacyjnej w Krakowie. Skrytykował natomiast przekaz informacyjny artykułowany przez różne media i środowiska, że podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wywalczyły inne związki zawodowe. Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” podkreślił, że współpraca między Sekcją Oświaty Regionu Małopolskiego a Zarządem Regionu Małopolska przebiega wzorcowo.

Ryszard Proksa odniósł się do zawartego Porozumienia „Solidarności” z rządem z 7 kwietnia. Akcentował, że KSOiW domaga się realizacji wszystkich punktów podpisanego z rządem porozumienia, kładąc nacisk na nowy system wynagradzania.

– Nowe rozporządzenie MEN dotyczące minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli wywołało wzburzenie pracowników oświaty. To rozwiązanie prawne jest jedynie zabiegiem kosmetycznym. Celem było dopasowanie najniższych wynagrodzeń nauczycieli do wysokości minimalnej płacy, która od stycznia przyszłego roku wzrośnie do 2600 zł – mówił Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

– Tym samym różnica między nauczycielami z najniższymi kwalifikacjami a tymi, którzy uzyskali najwyższy stopień awansu zawodowego jest niewielka, bo wynosi około 200 zł – podkreślił Ryszard Proksa.

Do tematu nowego systemu wynagradzania odniósł się także Jerzy Ewertowski, przewodniczący zespołu ekonomicznego KSOiW.

– W trakcie obrad Rady Dialogu Społecznego w marcu mówiliśmy, że KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się wzrostu płac poprzez wprowadzenie nowego systemu wynagradzania – relacjonował Jerzy Ewertowski. – Minister Dariusz Piontkowski tłumaczył wtedy, że przed wyborami nie ma sensu zajmować się tym tematem. Tymczasem punkt VI Porozumienia nie został nadal zrealizowany. Doszło do medialnych przekłamań m.in. ministra Macieja Kopcia, że to na wniosek związków zawodowych dyskusja na ten temat została przesunięta po wyborach. Stanowczo podkreślam, że jest to nieprawda. Domagaliśmy się, aby nowy system wynagradzania zaczął  obowiązywać od stycznia przyszłego roku – dodał Jerzy Ewertowski.

Członkowie Rady uzgodnili, że wnioski z dyskusji dotyczącej priorytetów i strategii negocjacyjnej z MEN i rządem zostaną sformułowane w formie pisemnej i przedstawione ministrowi edukacji.

Gorącą dyskusję wywołał temat odbiurokratyzowania szkół. Ewa Roszyk, członek Prezydium KSOiW NSZZ „S” omówiła przebieg spotkań grup roboczych w MEN, które były poświęcone temu problemowi. Spotkania, w których z ramienia KSOiW występowały Ewa Roszyk i Anna Dobropolska, odbyły się 19 września i 2 października. KSOiW NSZZ „Solidarność” postuluje przygotowanie katalogu konkretnych dokumentów, które powinny obowiązywać w szkole. Wykaz obowiązującej dokumentacji w szkole powinien być zamknięty i zawarty w rozporządzeniu przygotowanym przez MEN.

Rozmawiano także na temat nowych przepisów dotyczących komisji dyscyplinarnych. Uznano, że zmienione przepisy są niekorzystne dla nauczycieli i społecznie niesprawiedliwe.

– To jedyny zawód, którego nie obowiązują przepisy dotyczące przedawnienia. Za jedno, nawet małe, wykroczenie, nauczyciel może być nawet trzykrotnie ukarany: przez dyrektora szkoły, komisję dyscyplinarną, ale również przez Rzecznika Praw Dziecka – mówił Ryszard Proksa.

Roman Laskowski, członek Prezydium KSOiW zrelacjonował przebieg konferencji pt. „Problemy zdrowotne i czynniki ryzyka związane z pracą nauczycieli, która odbyła się 13 listopada w Łodzi.

– Poruszono wiele aspektów m.in. przyczyny i skutki zmęczenia nauczycieli, w jaki sposób wspierać dobrostan psychiczny nauczycieli, zagrożenia psychospołeczne w pracy personelu młodzieżowych ośrodków wychowawczych, rola środowiska szkolnego we wspieraniu zdrowia dzieci i młodzieży, mobbing w szkole, kształtowanie jakości powietrza w salach lekcyjnych, aspekty społeczne chorób zawodowych – wyjaśniał Roman Laskowski. – Konieczne jest kontynuowanie badań i sformułowanie wniosków, które pomogą poprawić jakość pracy nauczycieli.

Rada KSOiW NSZZ „S” oczekuje, że w najbliższym czasie dojdzie do rozmów między „Solidarnością” a ministrem Dariuszem Piontkowskim. Zapowiedziano także zorganizowanie Nadzwyczajnej Rady KSOiW NSZZ „S”, na którą zaproszony zostanie minister edukacji.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Previous Article
Next Article