Dzień Solidarności i Wolności – 31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności – 31 sierpnia

31 sierpnia 1980 r. to pamiętna data podpisania między Komisją Rządową, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym Porozumień Gdańskich, które stały się początkiem powstania w Polsce Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Po raz pierwszy w dziejach bloku państw komunistycznych władze zdecydowały się na podjęcie jawnego i otwartego dialogu ze społeczeństwem. Skala sprzeciwu zmusiła je do zaakceptowania 21 postulatów MKS.

Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. uruchomiło nieznaną dotąd aktywność społeczną.

17 września 1980 r. przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli statut, który rozstrzygał powstanie ogólnokrajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” o strukturze regionalnej.

Również struktury NSZZ „Solidarność” w Olsztynie mają swój początek w 1980 roku. Historia naszej Oświatowej „Solidarności” została zawarta w wydaniu Biuletynu Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „ROTA”.

40 lecie Solidarności to wielkie święto ludzi patrzących
z optymizmem  w przyszłość. Jesteśmy związkiem zawodowym, który zgodnie z Preambułą Statutu NSZZ „Solidarność”, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność  w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych”.

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które bezkompromisowo, wytrwale i z uporem walczyły i tworzyły „Solidarność”.

Dziękujemy wszystkim członkom Naszego Związku, którzy kierując się dobrem drugiego człowieka, wierni ideałom „Solidarności” z zaangażowaniem działają na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników oświaty.

Jesteśmy dumni z istnienia już 40 lat Naszego Związku
i nadal chcemy służyć życzliwą pomocą, kompetentnym wsparciem i radą.

W imieniu Prezydium

RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Przewodnicząca

Bożena Kowalska

Zastępca Przewodniczącego

Elżbieta SzydlikPrevious Article
Next Article