Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” po spotkaniu grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w dniu 22.03.2023 r.

Komunikat
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
po spotkaniu grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu
do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.


W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się w dniu 22 marca 2023r. spotkanie przedstawicieli związków zawodowych oraz Wiceministra Dariusza Piontkowskiego. Na spotkanie to zaplanowane były rozmowy dotyczące odbiurokratyzowania pracy w szkole.
Ze strony KSOiW uczestniczyli: przewodniczący Ryszard Proksa, zastępca Zbigniew Świerczek oraz członek prezydium Roman Laskowski. Zwracaliśmy uwagę, jako Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, że ważniejszymi sprawami obecnie powinny być: omówienia warunków pracy, w tym wynagrodzenia i cały system wynagrodzeń (do dzisiejszego dnia niezrealizowane porozumienie podpisane przez obecny rząd) oraz powrót do wcześniejszej emerytury.
Widać jednak wyraźnie, że rozmowy na te tematy są odwlekane. Czekamy na konkretne decyzyjne dokumenty.
W temacie spotkania i przedstawionych dokumentów dotyczących biurokratyzacji zwróciliśmy uwagę, iż to często dyrektorzy placówek oświatowych oraz wizytatorzy wymagają dodatkowych, nieobowiązujących dokumentów. Minister zapewnił wszystkich, iż przekaże nasze uwagi Kuratorom Oświaty w Polsce, którzy na swoje konferencje zaproszą przedstawicieli związków zawodowych w poszczególnych województwach.
Podjęto również temat przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli. Przedstawiono informację, że zdaniem ministerstwa nie ma możliwości odejścia od punktacji przy poszczególnych kryteriach, jednakże zaproponowano również nowe rozwiązania. Materiał, który zostanie do nas przesłany będzie przedmiotem rozmów z członkami NSZZ „Solidarność”.
KSOiW zwróciło uwagę również na aktualny problem wynikający ze zmiany przepisów o pracy zdalnej w kodeksie pracy. W odpowiedzi usłyszeliśmy, iż nie dotyczy to placówek oświatowych i nauczycieli. Mimo to, wystąpiliśmy na piśmie z zapytaniem oraz prośbą o wyjaśnienie czy obecnie konieczne jest tworzenie chociażby dodatkowych regulaminów.
Kolejne spotkania zapowiedziano na pierwszą połowę kwietnia oraz w maju.


Członek Prezydium
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Roman Laskowski

Previous Article
Next Article