Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 10.12.2020 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


W dniach 9 – 10 grudnia 2020 r. przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem.
Przewodniczący Ryszard Proksa przedstawił listę postulatów Rady KSOiW. Wśród nich najważniejszym była realizacja Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zawarta między „Solidarnością” a rządem. Szerzej omówiono również konieczność wzmocnienia roli kuratoriów, kwestię przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela oraz problemy związane ze szkolnictwem branżowym i edukacją włączającą.
Prezydium zgłosiło postulat szybkiego dostępu pracowników oświaty do dobrowolnych testów i szczepień przed powrotem do pracy stacjonarnej.
Minister zgodził się z większością przedstawionych postulatów oraz wyraził chęć dalszych spotkań i konsultacji z KSOiW.
Więcej informacji o przebiegu spotkania zawiera wywiad z Przewodniczącym KSOiW zamieszczony na stronie internetowej sekcji.


Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article