Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 01.12.2020 r.

Komunikat

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 1 grudnia 2020 r. przedstawiciele Prezydium KSOiW: wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek, sekretarz Agata Adamek i Monika Ćwiklińska wzięli udział w warsztatach eksperckich projektu partnerskiego „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”, którego celem jest wzmocnienie dialogu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników, dla których samorząd jest pracodawcą „pośrednim”. Projekt ten realizowany jest przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych FAGFORBUNDET oraz Norweskim Związkiem Pracodawców Lokalnych i Regionalnych KS. Podczas dyskusji Z. Świerczek zwrócił uwagę na problem spłaszczenia płac pracowników oświaty – niepedagogicznych i nauczycieli oraz ich związku z wynagrodzeniem minimalnym w kraju. Wyraził potrzebę zmian prawnych, które uregulują kwestię określenia pracodawcy dla pracowników jednostek oświatowych. Stwierdził również, że prowadzony dotychczas dialog społeczny w kwestiach oświatowych na różnych szczeblach jest niewystarczający i wymaga rozwoju.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article