Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 17.11.2020 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 17 listopada2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium KSOiW w formie zdalnej konferencji. Przewodniczący Ryszard Proksa poinformował o przebiegu i omawianej problematyce spotkania Prezydium KSNiO z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, które miało miejsce 12 listopada w siedzibie MEN. Monika Ćwiklińska przekazała informacje o udziale w posiedzeniu Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 listopada, podczas którego dyskutowano na temat projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego. Jerzy Ewertowski przedstawił projekt opinii na temat ww. rozporządzenia o podziale subwencji ogólnej. Dokument, w którym Prezydium krytycznie ocenia system obliczania i dzielenia środków finansowych na cele edukacyjne, został przyjęty przez Prezydium. Podczas spotkania omówiono bieżące kwestie prawne wpływające do sekcji. Mecenas Tomasz Gryczan przedstawił projekt materiałów na temat pracowniczych planów kapitałowych w placówkach oświatowych przygotowanych dla organizacji związkowych. Prawnik KSOiW omówił również udział sekcji w projekcie ETUCE dotyczącym szkolnictwa prywatnego, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.Prezydium przyjęło program zdalnego posiedzenia Rady KSOiW, które zaplanowano na 24 listopada 2020 roku.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article