Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z 24.11.2020 r.

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”z posiedzenia Rady

W dniu 24 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zorganizowane w trybie zdalnym.Głównym tematem obrad było podsumowanie działań Prezydium KSOiW w okresie od marca do listopada 2020 r. (w załączeniu prezentacja Kalendarium działań prezydium). Przewodniczący Ryszard Proksa przekazał zebranym informacje na temat przebiegu spotkania Prezydium KSNiO z ministrem edukacji i nauki prof. Przemysławem Czarnkiem. Jerzy Ewertowski omówił opinię KSOiW na temat projektu rozporządzenia o podziale części oświatowej subwencji ogólnej. Monika Ćwiklińska zrelacjonowała swój udział w zdalnych zebraniach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek poinformował o swoim udziale w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Andrzej Piegutkowski zwrócił uwagę na konieczność doskonalenia sposobu przepływu informacji w organizacjach związkowych i sekcjach w warunkach pracy zdalnej. Mecenas Tomasz Gryczan zreferował zagadnienia dotyczące wprowadzania programu pracowniczych planów kapitałowych w placówkach oświatowych, wskazując na rolę związków zawodowych w tym procesie. Poinformował również o udziale przedstawicieli KSOiW w działaniach i projektach związkowych organizacji międzynarodowych. Członkowie Rady zgłaszali liczne problemy, z jakimi borykają się pracownicy oświaty w warunkach pandemii.Rozmawiano na temat ciągle aktualnych oraz nowych postulatów KSOiW, które należy przedstawić premierowi oraz ministrowi edukacji i nauki. Dyskutowano o stanowisku KSOiW wobec brutalizacji zachowań w przestrzeni publicznej i jej wpływu na dzieci i młodzież.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article