Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 19.01.2021 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Głównym tematem rozmów obradującego 19 stycznia Prezydium KSOiW NSZZ„Solidarność” było omówienie zgłaszanych do Sekcji licznych wątpliwości i problemów związanych z prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektem dotyczącym edukacji włączającej. Analizowano nadesłane materiały i pytania związane z przyszłością poradni pedagogiczno – psychologicznych, szkół specjalnych, pracą nauczycieli w oddziałach integracyjnych. Prezydium postanowiło spotkać się z sekretarzem stanu panią Marzeną Machałek, która jest odpowiedzialna za realizację ww. projektu w celu wyjaśnienia istotnych kwestii dla członków naszego Związku. W trakcie posiedzenia Prezydium mecenas Tomasz Gryczan przedstawił przebieg internetowego seminarium Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych (ETUCE) w przedmiocie edukacji włączającej. Podkreślił on, że Unia Europejska oraz organizacje międzynarodowe coraz rzadziej kojarzą edukację włączającą z problematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych. Instytucje te podkreślają obecnie znaczenie idei tzw. „edukacji dla wszystkich”. Edukacja dla wszystkich odnosi się do szeroko rozumianego wykluczenia społecznego np.mniejszości narodowych, czy z uwagi na brak sprzętu komputerowego. Tomasz Gryczan zwrócił uwagę, że wskazany kierunek zmian systemowych podnoszony jest głównie w krajach Europy Zachodniej, w których problem nierównego dostępu do edukacji z uwagi na niepełnosprawność dzieci został już zminimalizowany.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article