Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 7.12.2021 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Podczas spotkania Ministra Edukacji i Nauki z przedstawicielami trzech central związkowych 7 grudnia 2021 r. naszą Sekcję reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski i Monika Ćwiklińska.
Przewodniczący R. Proksa podkreślił, że KSOiW stanowczo sprzeciwia się wprowadzaniu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli kosztem utraty ponad czterdziestu tysięcy miejsc pracy i zwiększania pensum. Po raz kolejny postulował przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela w ramach ochrony praw nabytych. Przypomniał również, że domagamy się wprowadzenia standardów w oświacie, w szczególności określenia warunków pracy, wyposażenia stanowisk pracy, zakresu obowiązków nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, a także ustalenia maksymalnej liczby uczniów w klasach każdego typu szkół. Przedstawiciele KSOiW zwrócili uwagę na konieczność waloryzacji płac nauczycieli od stycznia 2022 roku.
Minister P. Czarnek potwierdził gotowość przywrócenia art. 88 dla nauczycieli zatrudnionych przed 1999 rokiem, jednak w kilku etapach, w obawie o masowy odpływ kadry nauczycielskiej ze szkół. Zapowiedział, że w ramach walki ze szkolną biurokracją – zgodnie z naszym postulatem – zostanie opracowany katalog niezbędnych dokumentów, obowiązujących w systemie oświaty. Minister M. Machałek poinformowała o planach zwiększenia liczby zatrudnionych w szkołach specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów. Wspomniano również o projekcie ustalenia liczby ich etatów w zależności od liczby uczniów w szkole.
Rozmowy w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce toczyć się będą nadal między „Solidarnością” a ministerstwem pod patronatem Prezydenta RP. Kolejne spotkanie planowane jest jeszcze w grudniu.


Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article