Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 17.01.2024 r.

Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

Obradująca w Warszawie 17 stycznia br. Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” była poświęcona wielu problemom edukacyjnym dotyczącymi zarówno spraw wewnątrzzwiązkowych, jak i tych związanych z działalnością Sekcji w przestrzeni publicznej.

Członkowie Rady zapoznali się ze stanem prac nad Uchwałą Programową, która będzie procedowana na WZD w dniach 12-13 marca b.r. Założenia uchwały przedstawił Wojciech Książek. Postanowiono, że jeszcze do 5 lutego mogą spływać uwagi do projektu Uchwały.

Rada podjęła też decyzję o wystąpieniu z żądaniem podniesienia dodatku za wychowawstwo w wysokości 20 procent.

Sporo czasu poświęcono też kwestiom składek związkowych. Konkluzją było przyjęcie uchwały do przedłożenia Komisji Krajowej, aby liczba delegatów na WZD była uzależniona od opłaconych składek związkowych.

Rada wysłuchała informacji o spotkaniu części Prezydium z kierownictwem MEN (patrz oddzielny komunikat).

Przewodniczący sekcji Waldemar Jakubowski przedstawił sprawozdanie z półrocznej działalności Prezydium.

Odbyła się też dyskusja na temat tego, jak sekcja ma działać w nowej rzeczywistości politycznej.

Rada podjęła też na wniosek niektórych Sekcji złote i srebrne odznaki związkowe.

Rada przyjęła też do wiadomości informację o planach wznowienia wydawania pisma Krajowej Sekcji Oświaty pod tytułem „Edukacja Narodowa”. Odpowiedzialny za projekt jest członek prezydium Janusz Wolniak.

Obradom przewodniczył za-ca przewodniczącego Lesław Ordon.

Janusz Wolniak

KSOiW

Previous Article
Next Article