Komunikat Sztabu protestacyjnego KSOiW NSZZ „Solidarność” z 17.11.2021 r.

Komunikat
Sztabu protestacyjnego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Sztab protestacyjny
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uznaje spotkanie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim w dniu 15 listopada za rozpoczęcie merytorycznych rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku.
W
yrażamy nadzieję, że prowadzone rozmowy na tym poziomie doprowadzą do wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i zakończą się wywiązaniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy z zobowiązania udzielonego NSZZ „Solidarność” w tym zakresie.
Przypominamy jednocześnie
, że w całości odrzuciliśmy propozycje MEiN z 21 września 2021 r. Wyrażamy gotowość do dalszych rozmów, ale oczekujemy propozycji, które zwiększą atrakcyjność zawodu nauczyciela, godząc potrzeby doświadczonych nauczycieli będących u schyłku swojej kariery zawodowej z potrzebami nauczycieli, którzy pracę w tym zawodzie rozpoczną. Nie zgodzimy się na propozycje, które uderzą w tysiące nauczycieli, którzy nie będą mieli możliwości dopracować do emerytury.
W dalszym ciągu uważamy, że konieczne jest przywrócenie możliwości przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, jako niezbędnego elementu zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa.
Dodatkowo żądamy objęcia nauczycieli w okresie przedemerytalnym szczególną ochroną przed zwolnieniem na zasadach analogicznych do kodeksu pracy.


Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji na granicy RP

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. braku konsultacji w planowanej zmianie standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w tym ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie rozmów 15 listopada 2021 r. o realizacji porozumienia z rządem

Previous Article
Next Article