Komunikat z Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 24.10.2023 r.

Komunikat
z Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Stanowiska dot. oświaty i nauki, przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów, sprawy finansowe oraz bony na laptopy dla nauczycieli to główne zagadnienia poruszane podczas zebrania Rady.
24 października br. odbyło się zdalne zebranie KSOiW. Przewodniczący Waldemar Jakubowski przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium, m.in. stan rozmów z przedstawicielami MEIN oraz ocenił efekty negocjacji.
Następnie Przewodniczący oraz członkowie Prezydium i Rady, będący delegatami, przekazali relację z przebiegu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów. Omawiane były wyniki wyborów a także stanowiska dotyczące oświaty i nauki przyjęte przez KZD.
Waldemar Jakubowski omówił najważniejsze zagadnienia poruszane podczas Okrągłego Stołu ETUCE i Spotkania EZA, tj. problemy kadrowe, niskie zarobki, negatywne konsekwencje edukacji włączającej oraz wyzwania dla oświatyt wynikające z cyfryzacji.
Krzysztof Wojciechowski (Wiceprzewodniczący i Skarbnik) omówił sprawy finansowe i majątkowe.
Przewodniczący Waldemar Jakubowski oraz Marcin Podlewski (Członek Prezydium) przekazali informacje na temat stanu przygotowań i miejsca organizacji Zebrania Delegatów KSOiW.
W wolnych głosach i wnioskach poruszano problemy dot. m.in. bonów na laptopy i sposoby ich realizacji oraz różnic w wypłacanej nauczycielom nagrodzie z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Waldemar Jakubowski poinformował o działaniach, jakie podjęło Prezydium, aby ujednolicić i zwiększyć wysokość nagrody oraz poinformował o odpowiedziach Ministerstwa Cyfryzacji na interwencje KSOiW w sprawie programu „Bon na laptop dla nauczyciela.

Izabela Lorenz-Sikorska

Previous Article
Next Article