Medale Komisji Edukacji Narodowej w 2018 roku

Jak co roku, na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Minister Edukacji Narodowej przyznała w 2018 roku zasłużonym nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji 33 Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Wszystkim uhonorowanym życzę optymizmu, zapału i chęci do równie wytrwałej pracy. Aby codzienny trud służenia młodemu człowiekowi wiedzą, umiejętnościami i sercem stał się, nie tylko dzisiaj – ale także w latach następnych źródłem trwałej satysfakcji i wyrazów uznania ze strony władz samorządowych oraz – a może przede wszystkim – uczniów i rodziców.

Przewodnicząca

Bożena Kowalska

Previous Article
Next Article