Recent Posts

 • Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” 25.05.2017r.

  Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie wynagrodzeń nauczycieli Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca ogłoszony przez ministra edukacji narodowej poziom i harmonogram...

 • Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 27.04.2017r.

  KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” omówiło...

 • Szkolenie związkowe 7-8.03.2017r.

  Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie zorganizowała w dniach 7-8.03.2017r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie szkolenie związkowe z zakresu: 1. Zmiany w emeryturach i nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym...

 • 35 lecie powstania RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

  Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie świętowała 7 października 2016r. swoje trzydziestopięciolecie. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w wypełnionej po brzegi sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i...

 • Projekcja filmów o NSZZ „Solidarność” z okazji 35-lecia dla młodzieży olsztyńskich szkół

  Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” zorganizowała w dniach 6 i 8 października 2015 r. projekcję filmów: „Świat i Solidarność” „Solidarność, Solidarność…”...

 • Akcja „Solidarność – Rodakom”

  Podsumowanie akcji „Solidarność – Rodakom” W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się – w organizowaną po raz trzeci – akcję...

 • 13 grudnia 2014

  13 Grudnia – XXXIII rocznica zdławienia demokratycznej opozycji w Polsce „Olsztyńskie drogi do niepodległości” Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie przy współudziale I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama...

 • Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 5.04.2017r.

  KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad  Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie       Rada KSOiW NSZZ „Solidarność”...

 • Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 21-22.03.2017r.

      KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br. i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” NSZZ „Solidarność” nie popiera...

 • Informacja z prac grup roboczych 21.03.2017r.

      Informacja z prac grup roboczych do spraw: awansu zawodowego nauczycieli, czasu i warunków pracy, finansowania oświaty oraz płac nauczycieli z 21. marca 2017 r. Było to kolejne robocze spotkanie, w...