Projekcja filmów o NSZZ „Solidarność” z okazji 35-lecia dla młodzieży olsztyńskich szkół

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność” zorganizowała w dniach 6 i 8 października 2015 r. projekcję filmów:

„Świat i Solidarność”
„Solidarność, Solidarność…”

poświęconych powstaniu i działalności – w początkowych latach istnienia – Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które odbyły się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Olsztynie.

„Świat i Solidarność” w reżyserii Jolanty Kessler – to film ukazujący reakcje państw zachodnich na powstanie „Solidarności”, przypomina jak wielki przełom w świadomości publicznej wywołały strajki robotników w 1980 roku oraz odwagę i mądrość strajkujących nastawionych z żelazną konsekwencją na rozmowy, dialog i negocjacje.
„Solidarność, Solidarność…” składa się z 13 etiud zrealizowanych przez wybitnych polskich reżyserów dla uczczenia wydarzeń Sierpnia ‘80.

Projekcje filmów o NSZZ „Solidarność” zostały objęte Honorowym Patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Inicjatywę naszą skierowaliśmy do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Olsztyna. Mamy nadzieję, że zaproponowane filmy były ciekawą formą przekazania młodzieży wiedzy o roli „Solidarności” w tworzeniu demokratycznych struktur naszej Ojczyzny oraz przybliżeniem ducha i atmosfery tamtych czasów.

Prelekcję filmów każdorazowo poprzedziło 15 minutowe wprowadzenie w tematykę filmu w kontekście historycznym – przygotowane przez nauczycieli historii.

W imieniu organizatorów

Bożena Kowalska
Przewodnicząca RSOiW
NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Previous Article
Next Article