Akcja „Solidarność – Rodakom”

Podsumowanie akcji „Solidarność – Rodakom”

W imieniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się – w organizowaną po raz trzeci – akcję „Solidarność – Rodakom”. Ofiarność darczyńców zaskoczyła nas bardzo. Zebraliśmy ogromną ilość bajek i przyborów szkolnych oraz ze środków związkowych zakupiliśmy 2 rzutniki multimedialne, telewizor, kamerę i aparat fotograficzny, które to dary 11 i 12 grudnia 2014r. trafiły już do naszych Rodaków na Litwie do:

Szkoły Średniej im. Anny Krepsztul w Butrymańcach w rejonie solecznickim;
Szkoły Średniej im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach w rejonie solecznickim;
Bujwidzkiej Szkoły Średniej w rejonie wileńskim;
Szkoły Średniej w Awiżeniach.

Poniżej przedstawiamy wykaz szkół i zakładów pracy oraz osób indywidualnych, które wzięły udział w naszej akcji z podziękowaniami za zaangażowanie i pomoc w zbieraniu darów:

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Szczytnie
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Braniewie
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Ełku
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Kętrzynie
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie i wszyscy członkowie kół
Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu
Przedszkole Miejskie Nr 15 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 21 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 12 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie w Barczewie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczytnie
Szkoła Podstawowa w Linowie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczytnie
Szkoła Podstawowa w Jonkowie
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa Nr 29 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa Nr 30 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa w Szczęsnem
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa w Lechowie
Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa w Wilkasach
Szkoła Podstawowa w Boćwince
Szkoła Podstawowa w Bęsi filia Zespołu Szkół w Kolnie
Szkoła Podstawowa w Olsztynku
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrym Mieście
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Olsztynie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barczewie
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Szczytnie
Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach
Gimnazjum Nr 15 w Olsztynie
Gimnazjum Nr 5 w Olsztynie
Gimnazjum w Pieniężnie
Gimnazjum w Węgorzewie
Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie
Gimnazjum Publiczne w Dobrym Mieście
Uczniowie i Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach
Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Dźwierzutach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trelkowie
Zespół Szkół w Olsztynku
Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
Zespół Szkół w Jezioranach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie
Zespół Szkół Licealnych w Morągu
Zespół Szkół w Dobrym Mieście
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie
Zespół Szkół w Miłakowie
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
Gminny Zespół Szkół w Piszu
Zespół Szkół Katolickich w Piszu
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu
Zespół Szkół Nr 1 w Piszu
Zespół Szkół Zawodowych w Piszu
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
Bursa Nr 2 w Olsztynie
III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
Szkoła Policealna w Olsztynie
Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu
Urząd Miasta i Gminy w Pieniężnie
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piszu
Transport Osobowy Wojciech Rzeszotarski Olsztyn
Firma Eventowa BARTBO z Butryn
Aleksandra Klewiado z Bałdzkiego Pieca
Ks. dr Adam Bielinowicz – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej
Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Kazimierz i Iwona Kisielew
Małgorzata Kreft
Mirosław Statkun
Alina Piotrowska
Jolanta Kaszubowska
Alina Borowa
Piotr Łuński

Serdeczne podziękowania składamy także Koleżankom i Kolegom, którzy pomogli nam sortować i pakować dary:
Ewie Klimaszewskiej-Mazur
Henrykowi Domianowi
Małgorzacie Kreft
Urszuli Czemeryńskiej-Przybysz
Jerzemu Pilimonowi
Katarzynie Ostowskiej
Wandzie Piwońskiej Kosiorek
Marii Tokarczyk
Hannie Ogonowskiej
Krystynie Filipczyk
Bożenie Osik
Ewie Walczak
Teresie Rukowicz
Annie Urniaż
Irenie Dziubińskiej

Kolegom i Koleżankom, którzy pomogli załadować paczki:
Markowi Przybyszowi
Urszuli Czemeryńskiej-Przybysz
Krzysztofowi Krupie
Janowi Nadolnemu
Piotrowi Zającowi
Jerzemu Pilimonowi

Dziękujemy serdecznie Panu Wojciechowi Palińskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie za udostępnienie samochodu, który przewiózł dary na Litwę oraz Krzysztofowi Krupie i Elżbiecie Szydlik, którzy w naszym imieniu pojechali w dn. 11-12.12.2014r. do w/w szkół na Litwie.

Dziękujemy również wszystkim, którzy okazali nam swoją życzliwość.

W imieniu Prezydium RSOiW
NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Przewodnicząca
Bożena Kowalska

Previous Article
Next Article