Protest oświatowej „Solidarności”

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie uchwałą z 5 lutego 2019 roku powołała Sztab Protestacyjno-Strajkowy.
W związku z tym poszczególne Międzyzakładowe Organizacje Związkowe Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w naszym województwie będą również powoływać Sztaby Protestacyjno-Strajkowy i rozpoczynają procedury sporów zbiorowych.

Oświatowa „Solidarność” występuje do pracodawców z następującymi żądaniami:

1) Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, podobnie jak w sferze mundurowej, nie mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i o kolejne 15% od stycznia 2020 r. – obligatoryjny
2) Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi o 15 % w roku 2019 i 2020 – obligatoryjny

oraz innymi dostosowanymi do szkoły, placówki:

3) Likwidacji bezpłatnych godzin przez zapewnienie środków na wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli (wg stawek osobistego zaszeregowania).
4) Zorganizowania dla każdego nauczyciela samodzielnego stanowiska pracy poprzez wyznaczenie mu osobistego gabinetu.
5) Przydzielenie każdemu nauczycielowi sprzętu służbowego niezbędnego do pracy.

Previous Article
Next Article