Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.02.2022 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Podczas obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” omówiono pracę sekcji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W związku z zawieszeniem rozmów prowadzonych pod patronatem Prezydenta RP między KSOiW i MEiN w przedmiocie realizacji VI Punktu Porozumienia z 2019 r., przez stronę rządową, Prezydium KSOiW zwróciło się z listem do Prezydenta RP o wznowienie rozmów z kierownictwem resortu edukacji.
Rada KSOiW przyjęła stanowisko, w którym żąda przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela będącego wyrazem uszanowania praw nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego prawa.
Przedstawiono stanowiska Prezydium KSOiW w sprawie waloryzacji płac od stycznia 2022 r. i rozliczenia godzin ponadwymiarowych, przekazane ministerstwu edukacji.
Poruszono temat działań MEiN w kierunku promowania edukacji włączającej i związanych z nią zagrożeń dla środowiska oświatowego. Sekcja nadal niepokoi się kontynuacją działań ministerstwa bez prowadzenia konsultacji ze stroną społeczną.
Omówiono również problemy dotyczące szkolnictwa zawodowego, a w szczególności kwestię pracy nauczycieli podczas egzaminów zawodowych.
Zrelacjonowano udział naszej sekcji w działaniach Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych, w szczególności realizacji projektu dotyczącego atrakcyjności zawodu nauczyciela.
Mecenas T. Gryczan szczegółowo przedstawił problematykę ustaw zmieniających prawo oświatowe. Zreferował również aktualne działania „Solidarności” w europejskich i międzynarodowych organizacjach związkowych.


Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie waloryzacji płac nauczycieli

List do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trybu rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Previous Article
Next Article