Szkolenie związkowe 7-8.03.2017r.

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie zorganizowała w dniach 7-8.03.2017r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie szkolenie związkowe z zakresu:
1. Zmiany w emeryturach i nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym po 1.10.2017r.
2. Reforma edukacji – konsekwencje kadrowe.
3. Arkusze organizacji pracy szkoły i ich opiniowanie przez związki zawodowe w świetle nowych przepisów.


Szkolenie zorganizowane było dla Przewodniczących i członków Zarządów Międzyzakładowych i Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” i cieszyło się dużym zainteresowaniem – na szkoleniu obecnych było ponad 60-ciu związkowców z: Ostródy, Pisza, Mrągowa, Szczytna, Pieniężna, Wilkas, Braniewa, Gołdapi, Olecka, Ełku, Kętrzyna, Rucianego Nida, Torunia, Włocławka i Olsztyna.

Previous Article
Next Article