Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

K o l e ż a n k i  i  K o l e d z y ,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia pomyślności,
zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,
pogody ducha i wytrwałości w dążeniu do celów.
Życzymy Wam tego, aby Wasz codzienny trud
był doceniany tak, jak na to zasługuje, a praca
nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły cieszyła
się szacunkiem i społecznym uznaniem
oraz była satysfakcjonująca finansowo.

                Marcin Bogdanowicz         Elżbieta Szydlik

                      Zastępca Przewodniczącej            Przewodnicząca

________________________________

Jak co roku, na wniosek Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Minister Edukacji Narodowej przyznał w 2023 roku zasłużonym nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji 21 Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Wszystkim uhonorowanym życzymy pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu przeciwności dnia codziennego oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Previous Article
Next Article