13 grudnia 2014

13 Grudnia – XXXIII rocznica zdławienia demokratycznej opozycji w Polsce
„Olsztyńskie drogi do niepodległości”

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie przy współudziale I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie i Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie zorganizowała – po raz czwarty – 12 grudnia 2014r. o godz. 10.00 spotkanie rocznicowe poświęcone upamiętnieniu wydarzeń Grudnia 1981r. „Olsztyńskie drogi do niepodległości” przygotowane dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Olsztyna. Pragniemy, by nasze działania wpisały się w budowanie świadomości patriotycznej młodych obywateli – Polaków, którzy znają i rozumieją historię własnego narodu.
Spotkanie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Uczestniczyło w nim ponad 200 uczniów, którzy wysłuchali wspomnień internowanego od 13 grudnia 1981r. do 17 grudnia 1982r. olsztyńskiego prokuratora Stefana Śnieżko, który był więziony w Iławie, Kielcach, Łupkowie, Załężu i Uhercach. Człowieka zasłużonego dla olsztyńskiej „Solidarności”, który w latach 1991-93 był senatorem RP, a także przez 11 lat zastępcą prokuratora generalnego i z racji sprawowanej funkcji 9 lat nadzorował śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej.
W II części spotkania przybliżyliśmy młodzieży postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność” poprzez wyświetlenie filmu „Jestem gotowy na wszystko”.
Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr Grzegorz Jasiński przedstawił młodzieży ideę akcji IPN „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” i zachęcił do aktywnego uczestnictwa w niej.
Po zakończeniu spotkania nastąpiło przejście nauczycieli i uczniów na Plac Solidarności przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i zapalenie XXXIII zniczy dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego.
Mamy nadzieję, że zaproponowane spotkanie było wzbogaceniem wiedzy uczniów o roli opozycji w tworzeniu demokratycznych struktur państwa i przybliżeniem współczesnej historii Polski oraz wydarzeń, które w tym czasie rozgrywały się w Olsztynie.

Bożena Kowalska

Przewodnicząca RSOiW
NSZZ „Solidarność”
w Olsztynie

Previous Article
Next Article