Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 1.07.2021 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Zgodnie z decyzją Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 1 lipca 2021 r. przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbyła się pikieta ostrzegawcza, podczas której pracownicy oświaty wyrazili stanowczy protest przeciwko niezrealizowaniu przez Rząd RP Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zawartego z NSZZ „Solidarność”.

Od dwóch lat nie został przedstawiony projekt nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Główne hasło skandowane przez uczestników pikiety brzmiało: Podpisaliście? Realizujcie! Nauczycieli nie oszukujcie!

W tym samym czasie członkowie Prezydium KSOiW: wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek i Jerzy Ewertowski udali się do MEiN, gdzie przedstawili postulaty i koncepcje „Solidarności” dotyczące wynagradzania nauczycieli. Okazało się jednak, że obecni na spotkaniu przedstawiciele ministerstwa nie mają upoważnienia do podjęcia wiążących rozmów na ich temat. Następnie Minister Dariusz Piontkowski rozpoczął omawianie tematu czasu pracy nauczycieli. Wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek oświadczył, że zgodnie z decyzją Rady KSOiW, przed realizacją Porozumienia nie będziemy rozmawiać na inne tematy związane z pragmatyką zawodu nauczyciela, po czym wraz z Jerzym Ewertowskim opuścił spotkanie.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Relacja z protestu

Previous Article
Next Article