Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 21.10.2020 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 21 października 2020 r. odbyło się spotkanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. KSOiW reprezentował Roman Laskowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że w obecnej chwili, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju,najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych.Zwrócił również uwagę na duże trudności dyrektorów placówek oświatowych związane ze współpracą i kontaktem z powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi. Nasz przedstawiciel odniósł się także do wyrażonej przez ministra potrzeby odbudowania autorytetu nauczyciela wskazując, że na jego osłabienie wpłynęło m.in. usunięcie art. 88 z Karty Nauczyciela, niskie pensje pracowników oświaty i niewywiązanie się rządu z podpisanego z „Solidarnością” porozumienia 7 kwietnia 2019 r. R. Laskowski wyraził nadzieję na wznowienie dialogu i kontynuację prac zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article