Stanowisko Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 27.10.2020 r.

Stanowisko

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w sytuacji pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju, domaga się wprowadzenia specjalnego dodatku dla wszystkich pracowników pracujących bezpośrednio z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Pracownicy ci podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nie są wstanie zachowywać zalecanego dystansu społecznego, przez co są bezpośrednio narażeni na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz zachorowanie na COVID-19. Rozumiemy trudną sytuację ekonomiczną w jakiej znalazło się państwo polskie, jednak praca jednostek oświatowych daje możliwość funkcjonowania gospodarki kraju. Rodzice mogą pracować,powierzając opiekę nad swoimi dziećmi nauczycielom i opiekunom w placówkach oświatowych. Wobec braków kadrowych wśród pracowników oświaty oraz obaw o ich zdrowie i życie, dodatek taki stanowiłby wzmocnienie motywacji w realizacji opieki, wychowywania i nauczania. Przypominamy, że problem niedofinansowania oświaty i niskich uposażeń jej pracowników to konsekwencja braku realizacji punktu 6 porozumienia podpisanego między Rządem RP a NSZZ „Solidarność”, dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, które związane być powinno ze średnią płacą w gospodarce narodowej.

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa

Previous Article
Next Article