Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 25.08.2022 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
Solidarność podczas posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2022 r. omawiała sytuację związaną z wynagrodzeniem nauczycieli. Członkowie Rady krytycznie odnieśli się do przedstawionej propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki zwiększenia płac o 9% od stycznia 2023 roku. Przyjęto stanowisko, w którym KSOiW domaga się zwiększenia płac o co najmniej 5% powyżej inflacji. Rada oczekuje od resortu edukacji natychmiastowego rozpoczęcia prac nad zmianą
systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przecię
tnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Ustalono, że p
rzedstawiciele KSOiW wezmą udział w spotkaniu wszystkich central związkowych zrzeszających nauczycieli zaplanowanym na 30 sierpnia.
Rada KSOiW podjęła decyzję
o podjęciu rozmów i konsultacji w środowisku nauczycieli i pracowników oświaty członków naszego związku na temat form protestu, na które są gotowi w najbliższych miesiącach. Dnia 1 września KSOiW ogłosi termin i przyjętą formę protestu przeciwko pauperyzacji i obniżeniu prestiżu zawodu nauczyciela.


Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article