Spotkanie związków zawodowych w dniu 30.08.2022 r.

Przedstawiciele Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w dniu dzisiejszym spotkali się z przedstawicielami Forum ZZ Oświata i ZNP w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie.

Bardzo trudna sytuacja polskiego nauczyciela w systemie oświaty zmusiła KSOiW do konsultacji z innymi związkami zawodowymi na ten temat. Dokonaliśmy wnikliwej analizy bieżącej sytuacji w polskiej szkole, warunków pracy i płacy nauczycieli oraz ich społecznej pozycji i prestiżu w społeczeństwie. Wszyscy zgodzili się, że w tak trudnej sytuacji m.in. finansowej nauczycieli należy podjąć wszelkie działania aby zmusić Rząd do konstruktywnego dialogu w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w tym zakresie. Jednym z najważniejszych jest wprowadzenie zaproponowanego przed pięciu laty nowego systemu wynagradzania nauczycieli, co zagwarantowała strona rządowa podpisując z Solidarnością Porozumienie z 7 kwietnia 2019 roku.

Niestety zobowiązanie to do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane.

Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami dotyczącymi stosowanych i przewidywanych metod i form nacisku na Rząd RP, aby poważnie potraktował jedną z największych grup zawodowych w Polsce, jednak coraz bardziej „zaniedbaną” i zapominaną.

Dlatego KSOiW NSZZ „Solidarność” w najbliższym czasie, przedstawi polskim nauczycielom propozycje podjęcia różnorodnych działań uświadamiających społeczeństwu o ich katastroficznej sytuacji finansowej. Chcemy, aby dobrze opłacany i o wysokim prestiżu nauczyciel uczył polskie dzieci i młodzież na najwyższym europejskim i światowym poziomie.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy KSOiW

W spotkaniu brali udział:

Zbigniew Świerczek

Andrzej Piegutkowski

Previous Article
Next Article