Komunikat ze spotkania Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli działającym przy MEN z 20.06.2024 r.

Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli działającym przy MEN

W dniu 20 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. „Solidarność” czekała na nie blisko pół roku. Najpierw były zapowiedzi konieczności prowadzenia dialogu społecznego, potem procedura powoływania zespołu i wreszcie pierwsze spotkanie. Było ono poświęcone sprawom organizacyjnym. Wręczono nominacje członkom zespołu, zatwierdzono regulamin pracy wraz z zaproponowanymi poprawkami, z zaznaczeniem wiodącej roli MEN.

Rozmawialiśmy także o najpilniejszych sprawach do załatwienia, na już, czyli podniesieniu znacząco wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Niestety MEN zapowiedziało, że podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku wyniosą tyle samo co w całej sferze budżetowej, czyli tylko 4,1%.

„Solidarność” przypomniała, że przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego powinny zostać uregulowane kwestie godzin ponadwymiarowych, wynagrodzenia za pełnienie opieki przez nauczycieli na wycieczkach, zmiana przepisów dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia.

Jednocześnie podkreśliliśmy, że konieczne są korzystniejsze rozwiązania dot. dodatków za warunki pracy, wychowawstwo, wysługę lat czy nagród jubileuszowych. W trybie pilnym należy zająć się opracowaniem rozwiązań, które doprowadzą do poprawy kondycji psychofizycznej nauczycieli.

Na najbliższych posiedzeniach grup roboczych (ustalono 4 terminy spotkań) działających w ramach zespołu zostaną podjęte działania dotyczące zmiany przepisów w zakresie:

– komisji dyscyplinarnych, które mają wrócić z powrotem do wojewodów;

– ustawy „kamilkowej”;

– wcześniejszych emerytur dla nauczycieli;

– wynagradzania zasadniczego nauczycieli i należnych dodatków do wynagrodzeń;

– zmiany awansu zawodowego nauczycieli.

KSOiW NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Waldemar Jakubowski, Wiesława Stec i Krzysztof Wojciechowski

W imieniu Prezydium KSOiW

Krzysztof Wojciechowski

Previous Article
Next Article