Uroczystość wręczania Złotych i Srebrnych Odznak KSOiW NSZZ „Solidarność” aktywnym działaczom i członkom „oświatowej” Solidarności w dniu 7.10.2022 r.

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie zorganizowała w dniu 7. października 2022 r. uroczystość wręczania aktywnym działaczom i członkom „oświatowej” Solidarności Złotych i Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie odbyło się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie, na które licznie przybyli związkowcy zrzeszeni w oświatowej „Solidarności”. Szczególnie miło było nam powitać w naszym gronie zasłużonych działaczy oświatowej „Solidarności”:

 • Panią Joannę Kuryło wieloletnią przewodniczącą naszej Sekcji, która w latach 1995-98 pełniła też funkcję wiceprzewodniczącej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
 • Panią Joannę Skibę wieloletnią przewodniczącą MOZPO NSZZ „Solidarność” w Kętrzynie
 • Pana Henryka Domiana zastępcę przewodniczącego Regionalnej Sekcji w latach 1995-2002, który do dzisiejszego dnia jest członkiem Rady Sekcji.

Gościliśmy na uroczystości także Przewodniczących Międzyzakładowych i Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”:

 • z Kętrzyna Ewę Głusiec poprzednią przewodniczącą MOZPO i Panią Małgorzatę Fiedorowicz obecną przewodniczącą
 • ze Szczytna kol. Mariolę Godzinę
 • z Wilkas kol. Renatę Andruszkiewicz
 • z Ostródy Annę Laskowską
 • z Mrągowa Mirosława Mikołajczyka
 • z Pisza Mirosława Zduńczyka poprzedniego przewodniczącego MOZPO i kol. Roberta Iłowieckiego obecnego przewodniczącego
 • z Iławy Jerzego Ewertowskiego
 • z Ełku Dariusza Maciorowskiego
 • z Ostródy kol. Janusza Jaworskiego
 • z Nidzicy kol. Dariusza Czajkę
 • z Braniewa kol. Joannę Zieniewicz
 • z Lidzbarka Warmińskiego Zbigniewa Zajączkowskiego
 • z Pieniężna Wiolettę Wolak poprzednią przewodniczącą MOZPO i kol. Joannę Golec obecną przewodniczącą
 • z Olecka Agnieszkę Kowalewską i kol. Józefa Zielińskiego
 • z Gołdapi Zygfryda Września.

Przewodnicząca Bożena Kowalska zaproponowała, aby uczcić minutą ciszy pamięć ś.p Teresy Zaworowskiej wieloletniej Przewodniczącej RSOiW i MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, która zmarła 26 kwietnia 2022 r.

Następnie Henryk Domian przybliżył obecnym kalendarium powstania i funkcjonowania naszej Sekcji.

Spotkanie było okazją nie tylko do przypomnienia historii powstania RSOiW NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, szczególnie okresu jej tworzenia i pierwszych lat działalności, ale również do wyróżnienia najbardziej aktywnych działaczy i członków „oświatowej” Solidarności na Warmii i Mazurach.

Wyróżniającym się związkowcom za: znaczące zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, znaczące zasługi dla NSZZ Solidarność w dziedzinach jego działalności, kreowanie w środowisku oświatowym właściwej postawy moralno-społecznej, działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku, pomoc w realizacji materialnych, społecznych i kulturalnych potrzeb członków Związku Jerzy Ewertowski Członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” wręczył 39 Złotych i 39 Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Podczas bieżącej kadencji nastąpiły zmiany na stanowiskach Przewodniczących Międzyzakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Oświaty i w związku z powyższym wręczone zostały podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz związku:

 • Ewie Głusiec – MOZPO Kętrzyn
 • Wioletcie Wolak – MOZPO Pieniężno
 • Teresie Czarneckiej – MOZPO Braniewo
 • Mirosławowi Zduńczykowi – MOZPO Pisz
 • Tomaszowi Wysockiemu – ZOZPO przy ZS nr 1 w Białej Piskiej

Podziękowania zostały również wręczone Przewodniczącym Kół z MOZPO w Olsztynie, którzy pełnili dotychczas funkcję przewodniczących w swoich szkołach:

 • Narcyzie Piotrowskiej z SP 13 w Olsztynie
 • Hannie Ogonowskiej z Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie
 • Joannie Toczko z ZSO Nr 3 w Olsztynie
 • Małgorzacie Bronowskiej-Waliszewskiej z ZS w Barczewie
 • Danucie Lasiuk-Rojek z SP w Jezioranach
 • Jerzemu Flisikowskiemu z SP 2 w Olsztynku
 • Bogusławie Datta z SP w Kolnie
 • Bożenie Radtke z ZSP w Purdzie
 • Iwonie Kamińskiej z ZS Samochodowych w Olsztynie
 • Pawłowi Achranowiczowi z I LO w Olsztynie
 • Jolancie Śmiarowskiej z SP we Wrzesinie
 • Beacie Późniak z SP w Jonkowie
 • Małgorzacie Masłowskiej z SP w Dywitach

Wręczone zostały również zasłużonym działaczom pamiątkowe medale i albumy z okazji 41 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, którzy nie odebrali ich podczas uroczystości w ubiegłym roku oraz pamiątkowe albumy „Pielgrzymki NSZZ „Solidarność” Regionu W-M do Głotowa”.

Dzięki uprzejmości i gościnności pani Dyrektor Ewy Parkasiewicz mieliśmy tak wspaniałą oprawę muzyczną naszej uroczystości – występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie.

 

 

 

Previous Article
Next Article