Komunikat Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 1.09.2022 r.

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
Solidarność podczas posiedzenia w dniu 1 września 2022 r. wyraziła sprzeciw wobec systematycznego obniżania prestiżu zawodu nauczyciela przez Rząd RP. Dowodem na to jest wielkość zaplanowanych w budżecie państwa na 2023 rok podwyżek płac nauczycieli wynoszących zaledwie 7,8%, przy jednoczesnej inflacji bliskiej 16%. Rada KSOiW podjęła decyzję o kontynuowaniu akcji protestacyjnej rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym. Placówki oświatowe pozostaną oflagowane, a plakatowa akcja informacyjna dotycząca warunków pracy i płacy nauczycieli, będzie nadal prowadzona.
Rada
KSOiW wyraziła gotowość przyjęcia każdej, nawet najbardziej drastycznej, formy sprzeciwu. Skierowała do nauczycieli i pracowników oświaty członków Związku deklarację, która będzie ostatnim krokiem organizacyjnym przed rozpoczęciem protestu.
Członkowie Rady
zwrócili uwagę na konieczność podjęcia szerokiej debaty społecznej na temat pragmatyki zawodu nauczyciela, która zakończyć się powinna ogólnopolską konferencją z udziałem zaproszonych naukowców i specjalistów w Dniu Edukacji Narodowej 14 października.

Ustalono, że p
rzedstawiciele KSOiW będą brali udział w rozmowach wszystkich central związkowych zrzeszających nauczycieli zaplanowanych na najbliższe tygodnie.


Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”


Previous Article
Next Article