Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 10.10.2022 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”


Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z aprobatą przyjęło decyzję Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o organizacji protestu w Warszawie w dniu 17 listopada 2022 r. Jest to odpowiedź na brak działań rządu, który nie wprowadził znaczących podwyżek oczekiwanych przez pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych.
Prezydium KSOiW zwraca się do wszystkich struktur naszej organizacji o masowy udział w ogólnopolskiej akcji, podczas której domagać się będziemy realizacji Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. czyli zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz doraźnego podniesienia wynagrodzeń o 5 punktów procentowych powyżej inflacji od stycznia 2023 roku.
Prezydium KSOiW podsumowało trwające do końca września konsultacje z pracownikami oświaty – członkami naszego Związku, na jakie formy protestu są gotowi.
Jedną z głównych zadeklarowanych form protestu jest udział w manifestacji całego Związku.
Teraz nadszedł czas, w którym pracownicy oświaty mogą się upomnieć o swoje sprawy mając za sobą siłę całego związku NSZZ „Solidarność”.


Monika Ćwiklińska
rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność

 

Uchwała KK nr 16/22 ws. akcji protestacyjnej w Warszawie

Previous Article
Next Article