Komunikat Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z 20.10.2020 r.

Warszawa, 20.10.2020 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 20 października odbyło się posiedzenie Prezydium KSOiW przeprowadzone w formie zdalnej. 

Przewodniczący Ryszard Proksa poinformował o zaplanowanym spotkaniu nowo powołanego Ministra Edukacji i Nauki z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Prezydium omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracowników oświaty w pogarszających się warunkach epidemii wskazując na niewystarczające działania służące ochronie podejmowane przez dyrektorów i organy prowadzące. Zgłaszane są duże trudności związane ze współpracą z powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi. 

Zwrócono uwagę na braki kadrowe nauczycieli przechodzących obecnie w dużej liczbie na zwolnienia lekarskie. Omówiono propozycję Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego dotyczącą potrzeby wprowadzenia dodatku dla pracowników w celu zmotywowania ich do służby w trudnej sytuacji tak, jak dzieje się to w innych branżach. W tym kontekście przypomniano nasz wieloletni postulat przywrócenia art. 88 KN dotyczącego tzw. nauczycielskich emerytur związanych z pracą w szczególnym charakterze.

Wyrażono potrzebę zwołania w formie on-line Rady KSOiW po spotkaniu z ministrem Przemysławem Czarnkiem.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy 

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article