Recent Posts

  • Informacja z prac grup roboczych 21.03.2017r.

        Informacja z prac grup roboczych do spraw: awansu zawodowego nauczycieli, czasu i warunków pracy, finansowania oświaty oraz płac nauczycieli z 21. marca 2017 r. Było to kolejne robocze spotkanie, w...

  • Informacja z prac grup roboczych 15.03.2017r.

           Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15. marca 2017 r. W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze,...

  • Biblioteki w szkołach

    Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac...