Komunikat KSOiW NSZZ „Solidarność” 26-27.10.2017r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 26-27 października 2017 r. w Poznaniu.

Obrady Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” w Poznaniu zdominowały dwa tematy: aktualny status przeprowadzanych zmian w prawie oświatowym oraz sytuacja w szkolnictwie zawodowym powiązana z wprowadzaną reformą.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” kieruje do Pani Premier Beaty Szydło pismo, w którym wyraża swoje oburzenie dotyczące odwlekania spotkania ze stroną społeczną. Jest ono konsekwencją napiętej atmosfery panującej wśród naszych członków oraz przyjętego stanowiska Komisji Krajowej popierającego postulaty Krajowej Sekcji Oświaty.

Debata dotycząca szkolnictwa zawodowego odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu z udziałem zaproszonych dyrektorów publicznych szkół zawodowych z Wrocławia i Lublina.

Podczas dyskusji podniesiono najbardziej niepokojące problemy, wymagające pilnej regulacji, tj:

• doradztwo zawodowe uwzględniające odpowiednie spojrzenie młodzieży i rodziców na szkoły zawodowe;

• nakłady przeznaczane na szkoły zawodowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki pochodzące z regionalnych programów operacyjnych;

• regulacje prawne dotyczące KKZ przy wykorzystaniu metody e-learningu;

• braki dotyczące kadry nauczycieli praktycznej nauki zawodu ze zwróceniem uwagi na poziom wynagrodzeń wszystkich nauczycieli;

• uszczegółowienie zapisów prawnych dotyczących systemu zapewniania jakości, podstaw programowych czy definicji oddziału w placówce zawodowej oraz odpowiedniego nadzoru nad szkołami niepublicznymi.

Roman Laskowski

członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Previous Article
Next Article